Author Topic: Friday's Yukon $10K  (Read 2344 times)

Offline Mark Walter

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 4811
Friday's Yukon $10K
« Reply #1 on: July 11, 2016, 02:36:46 AM »


Round: E3
                  
Lane   Name   Number   Dial In   R/T   ET   MPH
L   Sonny Freeland   2XYA   5.67   .019   5.732   W118.800
R   Murrell Roderick   RX44X   7.22   -.008   7.223   93.840

L   Tommy Plott   X2X65   5.45   .005   5.495   W119.350
R   Phil Durham   PXD2   5.78   .054   5.784   121.870

L   Trey Morgan   D487   6.76   .032   6.761   102.270
R   Lee Zane   1937   6.28   .028   6.283   W108.580

L   Jonathan Bour   101   5.79   .012   5.782   119.810
R   Kevin Pollard   NX30   5.67   .006   5.677   W129.770

L   Josh Epperson   3X9   6.72   .022   6.723   W102.730
R   Jay Norris   5X48   6.76   .019   6.750   99.580

L   Zach Craig   655   6.61   .031   6.625   102.990
R   Tim Pace   2X011   6.21   .011   6.239   W109.190

L   Aaron Jones   L404   6.74   .016   6.746   W97.910
R   Adam Davis   2066   6.14   .023   6.159   104.140

L   Billy Janousek   QX34   6.42   .041   6.440   W106.780
R   Steven Van Craeynest   C150   6.00   .061   6.011   112.490

L   Elijah DeLee   DD1744   8.70   .072   8.731   W77.130
R   Robert Reynolds   CX77   6.54   .086   6.525   91.230

L   David Bell   86X   6.54   .034   6.546   W104.350
R   John Isom   157RX   6.37   .061   6.372   107.710

L   Josh Wyatt   M202   7.02   .043   6.994   99.860
R   Darryl Paul   DX25   6.11   .049   6.106   W110.350

L   Jim Saunders   Z249   8.00   .092   8.018   86.590
R   Bob Mullaney   M197   6.21   .032   6.249   W98.950

L   Jake Howard   4392   6.49   .022   6.504   W99.490
R   Francis Reynolds Jr.   4X22   8.02   .026   8.037   83.170

L   Dustin Mack   2611X   5.84   .003   5.821   117.060
R   Wes Neely   4422   7.56   .017   7.573   W88.240

L   John Platt   278   5.86   .035   5.864   117.310
R   Brooks Stevens   FX93   6.19   .005   6.208   W111.010

L   Austin Welch   BR549X   5.88   .049   5.886   116.580
R   Thomas Holley   2X0   6.13   .029   6.136   W109.850

L   Jeff Pishner   P360   6.83   .003   6.836   W98.120
R   Micah Estes   2375   7.03   .062   7.018   98.410

L   Donny Bender   416   7.25   .105   7.242   92.420
R   Chris Moren   1X68X   6.07   .022   6.104   W105.810

L   Alan Farmer   AX95   6.94   .039   6.915   W99.130
R   Jake Finchum   0X   8.00   -.002   7.985   85.230

L   Glen Isom   721   5.97   .077   6.007   W115.960
R   Brad Plourd   6104   7.22   -.005   7.235   89.160

L   Phil Combs   3X74   5.92   .017   5.923   W115.030
R   Ryan Mangus   6194   6.62   .016   6.632   99.120

L   Derrek Thompson   1X36   5.91   .044   5.915   W112.850
R   Ron Collins   C316   6.57   .044   6.585   103.630

L   Ricky Pennington   2X00   6.87   .007   6.885   W91.180
R   Brenda J. Taylor   QX13   11.16   .049   11.176   62.650

L   Bug McCarty   234X   5.89   .031   5.912   W108.660
R   Alan Nelson   BD828   7.14   .064   7.148   96.800

L   Jared Bargo   338WX   7.80   .009   7.805   W88.070
R   Tim Griffith   918X   6.82   .014   6.827   108.510

L   Van Greer   2977   7.60   .020   7.660   W86.200
R   Andy Burgess   1466   7.69   .058   7.723   87.830

L   Scott Ringer Jr   6X21   7.50   -.014   7.498   90.430
R   Rick Mattioli   1901   6.21   .017   6.221   W112.870

L   Jessica Hicks   534   7.13   .022   7.156   95.270
R   Matt Obertanec   6X5   6.98   .019   6.997   W96.460

L   Dane Shinoult   007   7.19   .021   7.210   W92.280
R   Deron Prewitt   318P   6.13   .020   6.169   110.600

L   Dustin Avondet   7X11AA   6.13   .053   6.131   111.890
R   Nick Kay   KX15   6.67   .040   6.675   W101.740

L   Donald Gertz II   JX62   6.20   -.024   6.200   109.300
R   Janet Baden   1X02   6.58   .009   6.607   W99.850

L   Ronnie Deal   RX62   6.77   .040   6.775   102.250
R   Dennis Bargeron   1X39   7.09   .005   7.125   W95.010

L   Chuck Turoey   KX05   8.13   .024   8.132   83.140
R   Tim Douglas   X2X42   6.77   .008   6.786   W96.540

L      A321   6.96   .037   6.968   W98.840
R   Lauren Lockhart   L299   6.43   .045   6.426   106.750

L   Trey Morgan   D487   6.76   .004   6.752   101.490
R      X1X16   6.75   .027   6.764   W107.950

L   Charlie Lockhart   L298X   6.04   .017   6.041   W113.580
R      0455A   6.95   -.002   6.920   97.640

L   John Dunn Jr   6X19   6.16   .046   6.156   112.220
R   Jamie Holston   EX72X   6.63   .018   6.647   W96.680

L   Rodney Finchum   0X08   6.33   .030   6.358   108.250
R   Mark Dennebaum   1087   6.01   .022   6.029   W110.930

L   Kalvi Turu   KP69   6.05   -.020   6.080   W113.230
R   Nick Lucas   SX29   6.58   -.051   6.585   104.700

L   Steve Foley   3X2   7.05   .026   7.041   91.380
R   Daniel Johnson   F225   6.89   .025   6.896   W100.790

L   Chris Plott   2X65   5.45   .027   5.454   W124.270
R   Gray Kimble   1X97   6.26   -.014   6.266   109.460

L   Owen Simmons   F229   8.10   .097   8.097   82.170
R   John Binkle   162F   5.90   .023   6.377   W108.120

L   Billy Janousek   QX34   6.43   .050   6.452   106.710
R   Roger Bridges   RX57   6.01   .051   6.013   W112.440

L   Joey Beeler   2114   6.71   -.002   6.694   W102.480
R   Jeff Stewart   621   7.49   -.021   7.469   93.140

L   Ed Talbert   MX33   6.72   .056   6.709   W109.800
R   Matt Dadas   7X   6.83   -.006   6.800   103.000

L   Dustin Goodin   373   8.13   .055   8.193   83.300
R   Jerry Ashcraft   L347   6.93   .022   6.967   W97.610

L   Chad Dotson   GX58   6.78   .021   6.783   W101.660
R      1937X   6.28   .022   6.289   108.570

L      420X   6.45   .059   6.441   W105.780
R   Tom Curtis   3664   6.40   -.042   6.381   111.660

L   Brent Hyatt   X4X17   6.58   .026   6.556   103.210
R   Devin Dudley   3X93X   5.80   .033   5.876   W117.910

L   Pollard Racing   3X48   6.34   .009   6.387   105.800
R   Tesz Powell   FX06   6.89   .019   6.917   W97.660

L   Brad Plourd   610   7.20   .036   7.608   74.970
R   Sonny Freeland   2XYAX   5.70   .028   5.885   W94.980

L   Seth Phillips   PX43X   6.94   .008   6.947   95.670
R   Adam Davis   206   6.13   .000   6.131   W108.010

L   Chris White   1405   7.74   .035   7.769   86.140
R   Ryan Mangus   194   6.62   .012   6.651   W96.940

L   Steven Van Craeynest   C150X   6.00   .004   6.026   W113.010
R   Chris Moren   1X68   6.07   .055   6.102   107.870

L   Jay Norris   5X48X   6.73   .019   6.762   98.340
R   Kevin Pollard   NX30   5.67   .013   5.689   W127.970

L   Jake Finchum   0   7.98   .008   8.012   80.910
R   Nick Kay   KX15X   6.68   .027   6.681   W100.970

L   Mark Dennebaum   1087X   6.01   .032   6.009   114.320
R   Bob Mullaney   M197X   6.20   .020   6.213   W107.870

L   Denny Maclosky   E167X   6.29   .033   6.281   W111.080
R   Wes Sharp   2X69X   6.32   .000   6.309   108.870

 
Round: E2
                  
Lane   Name   Number   Dial In   R/T   ET   MPH
L   Mark Romeo   1X8A   6.80   .033   6.822   97.770
R   Murrell Roderick   RX44X   7.20   .009   7.238   W93.510

L   Jonathan Bour   101   5.78   .004   5.801   W117.590
R   Shane Kay   TX22X   5.89   .053   5.886   116.110

L   Steve Daly   D211   7.18   .053   7.144   94.910
R   Lee Zane   1937   6.28   .036   6.277   W109.890

L   Austin Welch   BR549X   5.86   .000   5.881   W116.480
R   Bud McNasby   0455   6.94   .015   6.968   87.650

L   Dustin Mack   2611   5.84   .071   5.840   118.800
R   Tim Pace   2X011   6.22   .031   6.225   W107.130

L   Trey Morgan   D487   6.76   .025   6.775   W100.010
R   Homie Combs   420   6.46   .079   6.442   105.690

L   Jeff Brown   188   6.64   .049   6.669   100.280
R   Janet Baden   1X02   6.59   .038   6.600   W100.140

L   Kyle Anderson   240X   8.27   .021   8.256   81.780
R   Phil Durham   PXD2   5.76   .044   5.778   W118.220

L   Aaron Jones   L404   6.76   .013   6.743   W98.300
R   John Isom   157R   6.42   .063   6.371   106.400

L   Jeff Pishner   P360   6.82   .040   6.877   W98.280
R      1X16   6.72   .083   6.759   108.290

L   Zach Craig   655   6.61   .024   6.617   W102.680
R      2089X   8.55   .031   8.560   80.470

L   Ellis V. Buth   3026   7.32   .099   7.354   91.470
R   Jay Norris   5X48   6.75   .028   6.831   W91.210

L   Sonny Freeland   2XYA   5.67   .014   5.655   W122.320
R   Jamie Holston   EX72   6.63   -.006   6.610   101.860

L   David Bell   86   6.55   .027   6.541   105.470
R   Chad Dotson   GX58   6.79   .009   6.789   W101.460

L   Tommy Plott   X2X65   5.45   .019   5.453   W124.130
R   Matt Dadas   7   6.81   .023   6.836   99.070

L   Robbie Gear   1964   6.42   .081   6.484   95.170
R   Jake Finchum   0   8.00   .031   8.059   W81.290

L   Brandon Bailey   733   9.79   .023   9.841   72.740
R   Bob Mullaney   M197   6.20   .026   6.225   W104.070

L   Billy Janousek   QX34   6.42   .069   6.428   W106.140
R   Wes Sharp   2X69   6.32   .075   6.325   108.660

L   Brad Young   405F   6.15   .014   6.163   101.630
R   Adam Davis   2066   6.14   .010   6.144   W106.660

L   Russ Benish   BX40   5.97   .032   6.004   114.520
R   Darryl Paul   DX25   6.11   .007   6.151   W105.340

L   Jason Stern   XX01   7.09   .017   7.174   81.370
R   Brad Plourd   6104   7.22   .013   7.255   W85.380

L   Charlie Lockhart   L298   6.04   .006   6.046   113.550
R   Steven Van Craeynest   C150   6.01   .002   6.019   W112.470

L   John Platt   278   5.87   .022   5.879   W112.660
R   Ernie Humes   4X21   6.80   .045   6.833   96.280

L   Ron Smith   321   6.98   .022   6.970   98.720
R   Ryan Mangus   6194   6.63   .027   6.627   W101.760

L   Kyle Rumley   PX69   7.81   .058   7.768   85.330
R   Chris Moren   1X68X   6.07   .040   6.062   W111.850

L   Chuck Turoey   KX05   8.14   .026   8.122   W83.300
R   Jeremy Stokes   1222   7.07   -.021   7.072   98.480

L   Josh Epperson   3X9   6.73   .001   6.737   W101.120
R   Logan Martin   408   6.24   .036   6.246   112.470

L   Derrek Thompson   1X36   5.89   .015   5.919   W114.020
R   John Haut   366B   6.40   .071   6.377   107.410

L   Nick Bowman   1X95   6.90   -.003   6.898   102.290
R   Brooks Stevens   FX93   6.19   -.025   6.204   W110.910

L   Lucas McKinney   2766   6.63   .004   6.660   100.790
R   Kevin Pollard   NX30   5.67   .021   5.673   W129.270

L   David Bingham   1X96X   8.09   .041   8.112   83.090
R   Tesz Powell   FX06   6.89   .022   6.904   W98.150

L   Jared Bargo   338WX   7.80   .021   7.792   W89.430
R   Steve Foley   3X25   7.03   -.033   7.053   95.290

L   Justin Cervantes   J461X   6.11   .032   6.093   105.320
R   Robert Reynolds   CX77   6.49   .050   6.507   W95.120

L   Wayne Pratt   4X8N   6.57   .035   6.569   101.940
R   Mark Dennebaum   1087   6.03   .049   6.034   W115.470

L   Phil Combs   3X74   5.92   .005   5.959   W110.490
R   Denny Maclosky   E167   6.28   .045   6.307   111.830

L   Tommy Paul   DX22   6.59   .049   6.621   104.190
R   Rick Mattioli   1901   6.21   .049   6.217   W110.770

L   Glen Isom   721   5.98   .071   6.027   W112.800
R   Wally Bolton   341   6.78   .215   6.755   99.510

L   Nick Hastings   1X   7.88   -.011   7.879   86.230
R   Tim Griffith   918X   6.80   .012   6.821   W110.660

L   John Dunn Jr   6X19   6.16   .005   6.169   W107.050
R   Bernie Pyles   1X10X   5.59   .062   5.650   124.430

L   Josh Wyatt   M202   7.02   .129   7.090   W92.750
R   James Thompson   2X35   7.60   .145   7.764   90.720

L   Jake Howard   4392   6.50   .015   6.500   W101.840
R   Matt Obertanec   6X52   6.98   .026   6.982   95.640

L   Lucas Walker   L215   5.75   .043   5.746   118.990
R   Tim Douglas   X2X42   6.77   .023   6.804   W97.280

L   Rodney Finchum   X08   6.32   .010   6.335   108.370
R   Deron Prewitt   318P   6.13   .022   6.131   W109.730

L   Van Greer   2977   7.60   .032   7.597   W90.270
R   Jim Perry   P28   8.07   -.019   8.042   85.650

L   Dustin Avondet   7X11AA   6.12   .023   6.130   W112.150
R   Devin Dudley   3X93   5.80   .030   5.811   117.650

L   Ricky Pennington   2X00   6.87   .009   6.876   W95.710
R   TJ Jordan   113X   6.43   .047   6.422   108.000

L   Todd McKinney   316X   6.47   -.010   6.467   107.920
R   Seth Phillips   PX43X   6.92   .039   6.918   W98.320

L   David Spaugh   1663   5.92   -.015   5.922   115.840
R   Thomas Holley   2X0   6.14   .001   6.131   W110.190

L   Jim Fuller Jr   6X21X   7.50   -.029   7.522   90.270
R   Alan Nelson   BD828   7.11   .039   7.144   W96.770

L   Alan Farmer   AX95   6.94   .000   6.938   W98.780
R   Rob Ayres IV   A466   6.60   .013   6.581   103.090

L   Allen Furr   280A   6.86   .092   6.869   95.940
R   Micah Estes   2375   6.99   .003   7.053   W95.110

L   Taylor Bowling   2704   6.90   .041   6.950   99.120
R   Pollard Racing   3X48   6.33   .010   6.409   W103.030

L   Elijah DeLee   DD1744   8.70   .014   8.717   W76.190
R   Lil Smoke   2434A   5.94   .014   6.000   105.120

L   Joe Robertson   L351   6.83   .008   6.826   100.020
R   Dennis Bargeron   1X39   7.09   .002   7.094   W95.470

L   Trey Morgan   D487   6.76   -.092   6.764   W102.380
R   Daniel Johnson   F225X   7.27   -.016   7.245   94.220

L   Nicole Talbert   NX73   7.19   .021   7.202   101.870
R   Wes Neely   4422   7.56   .006   7.574   W88.210

L   Jim Saunders   Z249   8.02   .016   8.006   W87.290
R   Shaun Kay   TX22   5.88   -.016   5.942   116.040

L   David Saunders   2104X   6.70   -.004   6.766   90.920
R   Ron Collins   C316   6.57   .031   6.566   W103.700

L   Toby Barnes   H220   7.56   .034   7.572   93.100
R   Brenda J. Taylor   QX13   11.16   .033   11.172   W62.560

L   Scott Yates   MX65   6.67   .104   6.701   102.560
R   Jerry Ashcraft   L347   6.94   .039   6.983   W93.740

L   Ernie Humes   4X21X   6.83   .044   6.854   95.500
R   Gray Kimble   1X97   6.26   .025   6.291   W104.860

L   Jerry Hunt   VX29   6.03   .028   6.068   106.730
R   Bob Mullaney   M197X   6.20   .014   6.228   W109.510

L   Bug McCarty   234X   5.88   .084   6.208   W84.870
R   Curly DeLee   1X16X   6.76   6.910   29.176   108.010

L   Donny Bender   416X   7.25   -.003   7.266   92.050
R   Francis Reynolds Jr.   4X22   8.01   .016   8.029   W83.300

L   Kenny Anderson   2X60   8.30   -.013   8.317   80.640
R      X48X   6.75   .032   6.755   W101.350

L   Steve Foley   3X2   7.05   .017   7.029   W95.740
R   Gage Burch   2X1A   6.79   -.017   6.775   100.400

L   Chris Plott   2X65   5.45   .006   5.475   W122.780
R   Jeff Brown   189X   6.64   .050   6.638   104.460

L   Jessica Hicks   534   7.13   .020   7.152   W92.980
R   Phil Durham   PXD2X   5.76   .046   5.788   121.720

L   Pope Sellers   2125   8.27   .061   8.459   78.610
R   Steven Van Craeynest   C150   6.01   .030   6.075   W99.570

L   Aaron Jones   XL404   6.75   .045   6.750   97.910
R   Nick Kay   KX15   6.67   .003   6.687   W101.040

L   Jesse   4444   8.32   .003   8.317   80.630
R   Chris Moren   1X68   6.06   .012   6.081   W110.850

L   John Vance   VX01   6.66   .023   6.689   102.990
R   Wes Sharp   2X69X   6.33   .000   6.340   W105.560

L   Ronnie Deal   RX62   6.76   -.080   6.806   W102.520
R   Jimmy Reeves   99   8.25   -.001   8.259   81.560

L   Billy Janousek   QX34   6.42   .036   6.471   W106.810
R   Murrell Roderick   RX44   7.21   .071   7.234   93.800

L   Travis Buth   302P   7.36   .025   7.414   85.610
R   Dustin Goodin   373   8.12   .038   8.159   W84.150

L   Jonathan Buott   101X   5.78   .065   5.796   119.720
R   Lauren Lockhart   L299   6.41   .045   6.434   W106.590

L   David Bell   86X   6.54   .003   6.558   W102.690
R   John Lang Jr.   4428   6.25   .025   6.264   108.580

L   Jason Stern   2X21   7.07   .031   7.085   87.740
R   Sonny Freeland   2XYAX   5.68   .018   5.682   W117.400

L   Steve Daly   D211X   7.16   -.015   7.155   95.520
R      1937X   6.28   .021   6.286   W109.660

L   Dane Shinoult   007   7.19   .008   7.246   W90.360
R   Logan Martin   408X   6.26   .057   6.278   106.830

L   Dustin Mack   2611X   5.84   .031   5.925   W103.870
R   Curly DeLee   1X16X   7.99   .042   8.227   83.360

L   James Gibbs   G333X   6.82   .075   6.844   97.710
R      0455A   6.95   .027   7.002   W92.000

L   Matt Nowling   8   7.62   .021   8.212   87.310
R   Adam Davis   206   6.13   .014   6.299   W92.550

L   Donald Gertz II   JX62   6.20   .046   6.205   W109.490
R   Danny Paul   DX25X   6.11   .052   6.105   110.370

L   Mitch Williams   W324   7.92   .024   7.958   84.230
R   Brent Hyatt   X4X17   6.58   .042   6.583   W103.650

L   Charlie Lockhart   L298X   6.04   .031   6.053   W113.410
R   Chad Dotson   GX58X   6.79   .005   6.788   100.170

L   Brandon Bailey   733X   9.82   .057   9.849   72.280
R      420X   6.45   .078   6.456   W102.500

L   Rick Pennington   P270   6.87   .032   6.857   94.380
R   Andy Burgess   1466   7.70   .038   7.699   W87.780

L   Jake Prewitt   307B   6.97   .012   6.966   91.760
R   John Isom   157RX   6.37   .013   6.372   W106.170

L      A321   6.97   .039   6.966   W98.380
R   TJ Jordan   113X   6.42   .031   6.414   103.260

L   Josh Epperson   3X91   6.73   .037   6.726   101.230
R   Matt Dadas   7X   6.83   .021   6.834   W98.160

L   Brad Young   405F   6.09   .069   6.074   108.590
R   Roger Bridges   RX57   6.01   .033   6.035   W114.530

L   Andy Bailey   369   6.54   .029   6.571   104.450
R   Kevin Pollard   NX30X   5.67   .034   5.674   W128.320

L   Mark Romeo   18A   6.81   .037   6.817   97.080
R   Jamie Holston   EX72X   6.63   .033   6.632   W100.400

L   Chuck Turoey   705   8.13   .029   8.136   83.150
R   Matt Obertanec   6X5   6.98   .021   6.991   W96.430

L   Scott Ringer Jr   6X21   7.50   .012   7.513   W89.390
R   Jamie Southards   234   7.29   .059   7.263   92.930

L   Kalvi Turu   KP69   6.05   .006   6.056   W113.440
R   Janet Baden   J160   6.59   .035   6.585   99.980

L   Shawn Pitts   3080X   7.86   .027   7.856   82.310
R   Tom Curtis   3664   6.39   .061   6.411   W112.040

L   Jeff Pishner   P360X   6.83   .038   6.842   102.330
R   Jake Finchum   0X   8.02   .035   8.026   W80.340

L   Phil Combs   3X7   5.92   -.021   5.925   115.120
R   Daniel Johnson   F225   6.88   .013   6.896   W101.070

L   Greg Rushing   0X07   7.14   -.003   7.131   97.040
R   Mark Dennebaum   1087X   6.03   .015   6.008   W115.770

L   John Dunn Jr   6X19X   6.14   .037   6.156   111.940
R   Chris White   1405   7.76   .026   7.769   W83.860

L   Brian J. Kuta   K341   6.72   .064   6.725   100.730
R   John Binkle   162F   5.91   .054   5.916   W114.240

L   Nick Hastings   1   7.88   .027   7.857   86.210
R   Ryan Mangus   194   6.62   .006   6.620   W102.000

L   Russ Benish   BX40X   5.97   -.011   5.977   115.350
R   Brad Plourd   610   7.22   .025   7.207   W92.510

L   Brian Nelson   431X   6.48   .072   6.467   102.670
R   Nick Lucas   SX29   6.58   .076   6.615   W96.970

L   Allen Wathen   1XAW   7.96   -.031   7.995   84.960
R   Jeff Stewart   621   7.49   .057   7.491   W92.920

L   Ed Talbert   MX33   6.72   .041   6.720   W108.970
R   Brian Weimer   104B   7.31   .034   7.332   93.110

L   Joey Beeler   2114   6.70   .001   6.717   W101.720
R   Norman Powell   XFX06   6.89   .040   6.901   95.830

L   Dean Harmon   1X2Y   7.69   .029   7.700   87.470
R   Devin Dudley   3X93X   5.80   .006   5.803   W117.050

L   Junior Foley   F325   7.28   -.024   7.254   92.910
R   Nick Kay   KX15X   6.69   .054   6.663   W102.090

L   Owen Simmons   F229   8.05   .025   8.156   W77.930
R   Nick Bowman   1X95X   6.90   -.001   6.889   102.490

L   Dustin Avondet   7X11KA   6.13   .039   6.143   W110.340
R   Wade Giles   402   6.98   .061   6.995   95.580

L   Rodney Finchum   0X08   6.33   .016   6.350   W104.940
R   Justin Grvantes   J461   6.10   .047   6.110   111.140

L   
R   Denny Maclosky   E167X   6.30   .029   6.284   W112.100

 
Round: E1
                  
Lane   Name   Number   Dial In   R/T   ET   MPH
L   Tim Pace   2X01   7.06   .036   7.022   95.600
R   Darryl Paul   DX25   6.12   .027   6.093   W109.340

L   David Bell   86   6.51   .033   6.520   W105.650
R      4X28   6.24   .026   6.278   104.180

L   Ellis V. Buth   3026   7.33   .068   7.304   W91.370
R   Darryl Paul   DX22X   6.57   -.008   6.572   104.660

L   Charlie Lockhart   L298   6.01   .000   6.037   111.730
R   Murrell Roderick   RX44X   7.21   .017   7.214   W93.430

L   Zach Craig   655   6.61   .018   6.634   W100.610
R   Roger Wayne Thorson   9287   6.57   .053   6.624   97.310

L   David Saunders   2104   6.67   .021   6.691   100.340
R   Tim Pace   2X011   6.20   .019   6.217   W108.880

L   Jake Howard   4392   6.49   .042   6.521   94.280
R   Janet Baden   1X02   6.56   .017   6.586   W100.050

L   Justin Grvantes   J461   6.10   .061   6.115   108.620
R   Shaun Kay   TX22   5.89   .059   5.890   W116.360

L   James Gibbs   G333   6.80   .062   6.825   97.090
R   Jay Norris   5X48   6.72   .002   6.756   W98.000

L   Brad Young   405F   6.09   .011   6.122   W106.490
R   Kevin Pollard   NX30   5.28   .011   5.313   131.140

L   Jeff Brown   188   6.60   .023   6.627   W103.260
R   Austin Durham   AXD1   6.31   .011   6.412   102.950

L   Aaron Jones   L404   6.72   .007   6.741   W98.070
R   Robbie Gear   1964   6.36   -.001   6.380   102.990

L   Jonathan Bour   101   5.78   .057   5.823   115.730
R   John Isom   157RX   6.39   .049   6.439   W107.890

L   Kyle Anderson   240X   8.22   .058   8.234   W81.220
R   Lauren Lockhart   L299   6.37   -.017   6.440   106.390

L   Dustin Mack   2611   5.83   .054   5.821   118.780
R   Brooks Stevens   FX93   6.18   .038   6.192   W111.140

L   Steve Daly   D211   7.17   .006   7.228   90.060
R   Seth Phillips   PX43   6.95   .030   6.956   W94.790

L   Sonny Freeland   2XYA   5.67   -.041   5.655   119.330
R   James Thompson   2X35   7.59   .041   7.572   W90.330

L   Chuck Turoey   KX05   8.09   .025   8.111   W79.180
R   Thomas Holley   2X05   6.12   .053   6.146   105.730

L   Trey Morgan   D487   6.73   .105   6.760   102.400
R   Homie Combs   420   6.45   .052   6.488   W102.730

L   Mark Romeo   1X8A   6.80   .022   6.794   W97.120
R   Matt Sayers   0X20X   6.88   -.004   6.862   97.800

L   Kyle Rumley   PX69   7.77   -.040   7.797   87.010
R   Phil Durham   PXD2   5.71   -.008   5.720   W122.580

L   Nick Bowman   1X95   6.88   .007   6.922   W98.690
R   Doug Lephew   2728   6.27   .066   6.285   104.870

L   Jessica Hicks   534X   7.16   .053   7.148   94.690
R   Brad Plourd   6104   7.19   .035   7.234   W84.490

L   Eric Beauch   479JR   7.49   .086   7.542   90.200
R   Mark Dennebaum   1087X   6.00   .036   6.054   W105.010

L   Jeff Pishner   P360   6.78   .034   6.823   W99.240
R   Josh Burrow   4889   6.51   .043   6.569   100.430

L   Billy Janousek   QX34   6.41   .034   6.413   W106.520
R   John Dunn Jr   6X19   6.12   -.028   6.137   112.320

L   Wayne Pratt   438N   6.57   -.010   6.577   97.140
R      6194   6.57   .004   6.612   W103.060

L      404Z   6.74   .081   9.648   57.340
R   Lee Zane   1937   6.28   .040   6.584   W83.240

L      2635   6.36   .039   6.381   101.090
R   Adam Davis   2066   6.14   .022   6.150   W108.440

L   Tim Douglas   2X42   6.72   .061   6.791   92.780
R   Bud McNasby   0455   6.93   .010   6.999   W86.140

L   Bernie Pyles   1X10X   5.51   .032   5.519   W126.450
R   Cody Spears   3X   9.38   -.007   9.426   68.080

L   Shawn Pitts   3080   7.84   .073   7.811   84.320
R   Jake Finchum   0X   8.00   .014   8.022   W83.180

L   Taylor Bowling   2704   6.91   .015   7.117   W91.250
R      2505X   6.44   .588   25.267   20.940

L   Phil Combs   3X74   5.92   .023   5.914   W114.570
R   Michael Beard   116X   6.70      0.000   0.000

L   Tommy Plott   X2X65   5.45   .028   5.440   W127.190
R   Brent Hyatt   4X17   6.63   -.010   6.531   105.230

L   Eddie Bryan   426   7.10   -.016   7.137   94.730
R   Logan Martin   408X   6.24   .066   6.236   W109.940

L   Scott Yates   MX65   6.67   .059   6.750   W102.590
R      318P   6.15   -.087   6.150   110.710

L   Russ Benish   BX40X   5.96   .038   5.975   W114.100
R   Tesz Powell   FX06   6.93   .010   6.997   96.320

L   Brandon Bailey   733   9.78   -.002   9.807   72.720
R   Jamie Holston   EX72   6.61   .047   6.637   W95.560

L   Glen Isom   721X   5.95   .064   5.960   116.690
R      1X68X   6.06   .051   6.076   W110.580

L   Austin Welch   BR549   5.89   .032   5.888   114.130
R   Steven Van Craeynest   C150   6.00   .036   6.006   W111.360

L   David Bingham   1X96   8.10   -.001   8.116   83.230
R   Robert Reynolds   CX77   6.48   -.039   6.504   W95.460

L   Jared Bargo   338W   7.76   .002   7.785   88.420
R   Bob Mullaney   M197   6.21   .007   6.216   W107.350

L   Lucas McKinney   2766   6.64   .020   6.626   98.680
R      3X2   7.02   .022   7.037   W91.760

L   Donny Bender   416   7.24   .008   7.259   W89.700
R   Matt Obertanec   6X52   6.96   .028   6.981   97.240

L   Ralph Martin   5X17   6.97   .040   7.047   96.640
R   Josh Epperson   3X91   6.72   .035   6.759   W98.530

L   Lucas Walker   L215   5.74   .039   5.763   118.740
R   Curly DeLee   1X16   6.70   .010   6.726   W108.210

L   Ron Smith   321   6.97   .058   6.990   97.800
R   Denny Maclosky   E167   6.29   .030   6.315   W108.730

L   Nick Hastings   1   7.86   .009   7.871   W86.170
R   Chad Dotson   GX58   6.81   -.008   6.780   101.620

L   Van Greer   2977   7.60   .033   7.618   W90.350
R   Tim Griffith   918   6.75   .011   6.817   110.360

L   Jerry Hunt   VX29   6.04   .001   6.060   W104.910
R   Robert Hamrick   2299   8.18   .047   8.212   84.180

L   Allen Furr   280A   6.86   .064   6.885   W94.120
R   Ernie Humes   4X21   6.81   .053   6.807   97.820

L   John Platt   278   5.85   .006   5.864   W117.210
R   Devin Dudley   3X93   5.78   .012   5.793   118.900

L      X08   6.32   .017   6.344   W107.140
R      3X48   6.27   .006   6.316   108.320

L   Lee Norton   N229   8.35   -.039   8.390   81.230
R      1X39   7.12   .021   7.093   W95.900

L   Frank Romeo   2X04   6.11   -.004   6.156   111.310
R   Lil Smoke   2434A   5.94   .031   5.938   W111.500

L   Ricky Pennington   2X00   6.87   -.013   6.853   98.430
R   Danny Paul   DX25X   6.10   .041   6.124   W108.570

L   Greg Rushing   0X07   7.06   .010   7.139   W96.690
R   Kevin Pollard   NX30   5.29   -.008   5.320   131.860

L   Jeff Stewart   621   7.49   -.026   7.524   92.350
R      234   7.21   .073   7.273   W96.150

L      1663   5.93   .003   5.955   W109.120
R   James Moore Jr.   2523   6.57   .067   6.583   101.270

L   Jim Fuller Jr   6X21X   7.48   .013   7.553   W85.440
R   Jonathan Edwards   2X78   6.65   .064   6.718   104.270

L   Darrell Gear   H528   7.06   .100   7.045   96.710
R   Matt Dadas   7   6.80   .057   6.819   W99.780

L   Josh Pickett   3062   8.11   .053   8.153   84.010
R   TJ Jordan   113X   6.41   .030   6.442   W100.630

L   Josh Wyatt   M202   6.94   .021   6.976   99.290
R      2089X   8.55   .017   8.589   W79.360

L   John Haut   366B   6.35   .004   6.412   W105.790
R   Wes Sharp   2X69   6.23   .057   6.287   108.700

L   Daniel Beauch   3623   7.80   .027   7.795   86.350
R   Francis Reynolds Jr.   4X22   8.00   .010   8.023   W83.310

L   Dustin Avondet   7X11AA   6.12   .042   6.121   W112.210
R   Carol McCarty   211X   6.47   .052   6.454   109.020

L   Toby Barnes   H220   7.54   .030   7.554   W94.810
R   Rick Mattioli   1901   6.14   .064   6.141   109.560

L   Kenny Anderson   2X60   8.28   .028   8.438   W73.660
R   James Thompson   235X   7.59   .102   8.098   90.340

L   Bernie Pyles   1X10   5.52   -.013   5.517   126.530
R   Dustin Goodin   373   8.08   .023   8.120   W85.180

L   Derrek Thompson   1X36   5.89   .005   5.929   W108.590
R   Greg Schraman   2X12   6.73   .084   6.728   101.080

L      6X19X   6.13   .056   6.143   112.490
R   Jeremy Stokes   1222   7.07   .052   7.073   W95.930

L   Glenn Holt   HX23   7.49   -.047   7.503   92.130
R      194   6.62   .004   6.607   W103.280

L   Tommy Paul   DX22   6.57   .033   6.579   W104.740
R   Ronnie Leonard   1X74   8.25   -.021   8.455   80.390

L   Mark Conley   CX41   7.91   .105   7.919   85.000
R      TX22X   5.89   .054   5.900   W114.410

L   Bug McCarty   234X   5.86   .030   5.861   W113.900
R   Adam Davis   206   6.14   .023   6.149   107.540

L   Jason Stern   2X21   7.09   .055   7.143   79.470
R   Brad Plourd   610   7.20   .008   7.227   W87.870

L   Trey Morgan   D487   6.76   .024   6.765   W100.860
R      2X041   6.36   .054   6.370   109.120

L   Dustin Mack   2611X   5.81   .051   5.848   W115.720
R   Mike Dike Jr.   J297   8.10   .048   8.182   87.250

L   Jeff Brown   189X   6.62   .018   6.640   W104.400
R      2505   6.43      0.000   0.000

L   Jim Saunders   Z249   7.99   .070   8.034   W86.940
R   Gray Kimble   1X97   6.23   -.001   6.273   108.910

L   Nick Bowman   1X95X   6.89   -.014   6.894   102.080
R   Thomas Holley   2X0   6.13   .009   6.137   W110.020

L   Joe Robertson   L351   6.80   .008   6.876   W94.240
R   CJ Elsea   G601   6.40   .057   6.462   105.230

L   Todd McKinney   316X   6.45   .006   6.470   W107.950
R   Robert Hindman   2X1Q   6.15   .052   6.162   106.360

L      2704X   6.94   .051   6.921   95.810
R   Jim Perry   P28   8.03   .004   8.074   W85.720

L   Mitch Williams   W324   7.91   .049   7.990   W76.900
R   Mike Upole   604   7.00   .102   7.103   95.010

L   Matt Nowling   8   7.56   .002   7.619   W91.020
R   Roger Wayne Thorson   9287   6.53   .075   6.515   102.240

L      DD1744   8.70   .068   8.725   W77.530
R   Micah Estes   2375   7.01   -.004   6.987   97.790

L   Nicole Talbert   NX73   7.17   -.004   7.185   102.890
R   Andy Burgess   1466   7.67   .067   7.733   W87.780

L      3X25   7.02   .016   7.183   W86.210
R   Eric Beauch 'beach'   6986   7.54   .147   7.628   90.100

L   Wayne Pratt   4X8N   6.57   .082   6.581   100.710
R   Sonny Freeland   2XYAX   5.68   .035   5.687   W115.830

L   Rob Ayres IV   A466   6.58   .034   6.621   W102.650
R   Phil Durham   PXD2X   5.72   -.007   5.783   115.170

L   Jake Howard   4392X   6.46   -.002   6.479   105.570
R   Brenda J. Taylor   QX13   11.15   .049   11.178   W62.320

L   David Bell   86X   6.53   .026   6.531   W105.450
R      BD828   7.09   -.007   7.103   97.260

L   Junior Foley   F325   7.24   .063   7.283   W92.160
R   Jay Norris   5X48X   6.72   -.013   6.749   100.880

L   Russ Benish   BX40   5.96   .027   5.981   115.000
R   Ron Collins   C316   6.56   .041   6.561   W103.210

L   Travis Buth   302P   7.35   .022   7.364   W89.360
R   Robbie Gear   X964   6.39   .035   6.406   103.530

L   Rick Pennington   P270   6.87   .010   6.852   W98.360
R   Austin Durham   AXD1X   6.40   -.010   6.400   106.510

L   Glen Isom   721X   5.96   .044   5.997   116.400
R   Tim Douglas   X2X42   6.77   .022   6.799   W96.850

L   Austin Welch   BR549X   5.88   .017   5.907   W111.030
R   Brooks Stevens   FX93X   6.19   .040   6.199   110.930

L   Kenny Case   3109   6.74   .101   6.771   102.050
R   John Isom   157R   6.43   .043   6.481   W94.150

L   Justin Grvantes   J461   6.11   .054   6.123   110.060
R   Janet Baden   J160   6.58   .039   6.600   W99.190

L   Brad Young   405F   6.09   .073   6.074   109.250
R   Ernie Humes   4X21X   6.80   .036   6.813   W98.640

L   Alan Farmer   AX95   6.93   .013   6.953   W97.020
R   Matt Sayers   0X20X   6.88   .051   6.883   96.380

L      101X   5.79   .040   5.791   117.830
R   Gage Burch   2X1A   6.75   .015   6.769   W99.530

L      D211X   7.19   .022   7.198   W93.380
R   Seth Phillips   PX43   6.92   .017   6.939   96.740

L   Lucas Walker   L215X   5.76   .051   5.762   118.760
R   Jerry Ashcraft   L347   6.91   .006   6.946   W98.230

L   Chuck Turoey   705   8.09   .011   8.161   79.050
R   Mark Dennebaum   1087   6.00   .030   6.031   W115.470

L      2977X   7.62      0.000   0.000
R   Daniel Johnson   F225X   7.20   .016   7.271   W94.290

L   Lee Norton   N22   8.40   -.008   9.484   56.810
R   David Bingham   1X96X   8.12   .040   8.137   W82.800

L   Eddie Bryan   426X   7.11   .067   7.173   94.540
R   TJ Jordan   113X   6.42   .066   6.446   W99.730

L      XL404   6.74   -.012   6.765   W98.480
R   Thomas Kleppin   2089   8.56   -.003   8.526   81.110

L   Billy Janousek   QX34   6.41   .006   6.428   W106.390
R      X4889   6.54   -.021   6.518   105.230

L   Jared Bargo   338WX   7.79   .049   7.798   81.670
R   Jake Finchum   0   8.00   .012   8.028   W83.290

L   Josh Epperson   3X9   6.72   .014   6.748   W100.560
R   Cody Spears   3XX   9.41   .039   9.468   65.650

L   Jeremy Sears   655X   6.66   -.010   6.643   105.160
R   Wes Sharp   2X69X   6.29   .020   6.298   W109.040

L   Kalvi Turu   KP69   6.03   .018   6.068   W111.520
R   Scott Yates   MX65X   6.67   .044   6.692   102.910

L   David Saunders   2104X   6.70   .073   6.757   98.240
R   Tim Griffith   918X   6.79   .011   6.867   W101.580

L   Brandon Bailey   733X   9.79   .035   9.800   W72.740
R   Amanda Maggart   2346   7.15   -.076   7.172   97.540

L   Charlie Lockhart   L298X   6.02   .058   6.039   113.550
R   Nick Kay   KX15X   6.75   .037   6.764   W94.300

L   Phil Combs   3X7   5.92   .023   5.931   W113.690
R   Jason Halsey   1X23   6.70   .005   6.738   99.220

L   Dustin Avondet   7X11KA   6.12   .001   6.117   112.100
R      1X68   6.06   .016   6.068   W110.150

L      369   6.57   .025   6.619   W95.660
R      X3X48   6.70   .054   6.772   105.690

L   Wesley Cox   W207   7.74   -.010   7.751   87.030
R   Bob Mullaney   M197X   6.21   .002   6.195   W111.190

L   Pope Sellers   2125   8.23   .042   8.281   81.370
R   Chad Dotson   GX58X   6.80   .011   6.851   W93.040

L   David Schroeder Jr.   1X86   7.59   -.025   7.608   89.660
R   Curly DeLee   1X16   6.72   .025   6.713   W107.980

L   Ronnie Deal   RX62   6.74   .087   6.751   102.420
R   John Vance   VX01   6.64   .025   6.679   W100.140

L   Scott Johnson   969   6.22   -.048   6.283   112.210
R   Tesz Powell   FX06X   6.94   .001   6.903   W99.050

L      4444   8.32   .019   8.399   77.910
R      408   6.24   .043   6.254   W108.060

L      218X   7.08   -.020   7.092   97.260
R   Wally Bolton   341   6.74   .126   6.770   W99.610

L   Hunter Whitehead   1331   8.50   .031   8.543   79.610
R   Steven Van Craeynest   C150X   6.00   .014   6.028   W108.550

L   Tommy Plott   X2X65   5.45   .021   5.623   W102.440
R   Ralph Martin   5X17X   6.55   .073   7.050   96.700

L   Shawn Pitts   3080X   7.83   .014   7.838   W83.990
R   Doug Lephew   X2728   6.27   .043   6.285   107.890

L      G333X   6.81   .076   6.850   96.990
R   Matt Dadas   7X   6.82   .038   6.850   W96.690

L   Donald Gertz II   JX62   6.18   .030   6.197   109.660
R   Lauren Lockhart   L299   6.43   .007   6.442   W106.090

L   Don Raser   R110   6.71   .016   6.737   103.750
R   Jamie Holston   EX72X   6.63   .027   6.636   W99.350

L   Mark Romeo   18A   6.80   .028   6.829   W94.440
R      1405   7.74   .022   7.793   83.080

L   Donny Bender   416X   7.24   .017   7.250   W90.650
R      2X011X   6.22   .038   6.213   108.490

L   Scott Ringer Jr   6X21   7.48   .010   7.512   W87.650
R   Murrell Roderick   RX44   7.21   .040   7.249   93.760

L   Jessica Hicks   534   7.15   .019   7.133   95.200
R      0455A   6.93   .018   6.933   W89.930

L   Brian J. Kuta   K341   6.70   .071   6.717   101.560
R   Jimmy Reeves   99   8.24   .031   8.277   W80.800

L   Nick Hastings   1X   7.87   .006   7.889   W86.100
R   Randy Walters   H273   6.98   -.023   7.011   97.410

L      A321   6.99   .008   7.019   W93.580
R      351K   6.79   .003   6.841   103.530

L   Dean Harmon   1X2Y   7.69   .005   7.704   W90.510
R      420X   6.45   -.042   6.470   105.110

L   Wade Giles   402   6.97   .023   6.984   W96.640
R      4428   6.27   .029   6.280   104.960

L   Owen Simmons   F229   8.14   .046   8.045   W85.830
R      1937X   6.28   -.011   6.285   109.680

L      1XZW   7.96   .006   7.984   W84.740
R      3664   6.30   .107   6.412   111.880

L   Chris Harold   1170   7.34   -.062   7.411   91.770
R   Matt Obertanec   6X5   6.98   .002   6.978   W97.260

L   Joey Beeler   2114   6.69   .059   6.724   99.890
R   Denny Maclosky   E167X   6.30   .000   6.362   W104.190

L      431X   6.46   .049   6.463   W102.740
R   Joe Tillman   2X1   6.80   .032   6.824   95.370

L   Rodney Finchum   0X08   6.32   .024   6.331   W107.360
R   Josh Phelps   1X42   6.28   -.039   6.271   109.840

L   Ed Talbert   MX33   6.73   .050   6.770   W99.540
R   Curly Delee   1X16X   7.99   .071   8.058   81.980

L   David Smith Jr   2X04X   6.15   .097   6.186   110.770
R   Daniel Johnson   F225   6.87   .020   6.905   W95.830

L      R398   8.37   .034   8.366   76.950
R   Brent Hyatt   X4X17   6.54   .030   6.913   W98.740

L   Dane Shinoult   007   7.20   .010   7.209   W93.730
R      6787   7.27   .029   7.273   93.160

L   Jeff Pishner   P360X   6.80   .014   6.831   W101.820
R   Wes Neely   4422   7.55   .041   7.554   88.480

L   David Bargeron   2468   7.05   .049   7.169   96.420
R   Jeff Stewart   621X   7.52   .045   7.574   W82.960

L   Jake Prewitt   307   7.07   .046   7.059   88.730
R   Brian Weimer   104B   7.29   .024   7.318   W93.010

L   Roger Bridges   RX57   6.01   .056   5.996   W114.950
R   Ethan Hawkins   0122   6.43   .001   6.388   106.690

L   Andy Green   1X12   8.10   .189   8.077   84.870
R   John Binkle   162F   5.88   .032   5.969   W105.000

L   Kevin Ward   1X71   7.48   .030   7.452   91.290
R      318V   6.15   .096   6.131   W111.180

L   Devin Dudley   3X93X   5.79   .022   5.803   W118.380
R   Nick Lucas   SX29   6.62   -.008   6.551   105.000

L      307B   7.03   .008   7.064   W87.760
R   Nick Kay   KX15   6.70   .041   6.688   101.480
« Last Edit: July 11, 2016, 12:08:01 PM by Mark Walter »
Mark Walter, Senior Chaplain
JAMA Racing Ministry
Editor, Drag Story

Awakening, a teaching series from JAMA Racing Ministry. New taped message every Sunday morning